Inkluderingsutvalget vil diskutere deltakelse med deg

Riksvåpenet

Inkluderings- utvalget er oppnevnt av regjeringen i statsråd i april 2010.

Inkluderingsutvalget inviterer til et åpent erfaringsmøte om innvandrere og deltakelse i sivilsamfunn og frivillighet i Byhallen i Kristiansand 6. desember fra kl 18 til ca. 20.

Inkluderingsutvalget er nedsatt av regjeringen og skal foreslå tiltak i integrerings-politikken i form av en utvalgsrapport som leveres i juni 2011. Arbeidet til utvalget handler blant annet om hvordan en bedre kan inkludere personer med innvandrerbakgrunn på sentrale samfunnsarenaer, og bringe deres erfaringer, kompetanse og synspunkter inn i offentlig debatt og demokratiske prosesser.

For å få innspill til arbeidet inviterer Inkluderingsutvalget Kristiansands befolkning, myndigheter, organisasjoner og foreninger til dette åpne møtet.

Møteleder er den profilerte basketballspilleren og medlem av Inkluderingsutvalget Marco Elsafadi.

Møtet har egen side på Facebook

Les mer om Inkluderingsutvalget på BLDs nettside: www.inkluderingsutvalget.no

Program for møtet

  • Velkommen v/Alason Abdullahi Mohamed, leder av Kristiansand kulturstyre
  • Om Inkluderingsutvalget v/ Jill Loga, Inkluderingsutvalget
  • Fakta om innvandrere og deltakelse i Agder v/ Anne Lene Dale, leder for Agderforskning
  • Erfaring fra inkluderingsarbeid i frivillige organisasjoner v/ Guri Viken, Frivillighet Norge.
  • Fakta om innvandrerorganisasjoner i Agder v/ Inga Lauvdal, Vest-Agder fylkeskommune
  • Innvandrere i politikk i Kristiansand og Agder v/ Maryam Dehghan, bystyrepolitiker i Kristiansand

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no