InspirasjonsKilden: Radikalisering – angår det oss?

 
Radikalisering

InspirasjonsKilden: Radikalisering

Agder for alle inviterer til InspirasjonsKilden hvor de tar utgangspunkt i spørsmålene «hvordan kan vi forebygge radikalisering? Hva gjøres i vår landsdel?» Hovedinnleder: Laila Bokhari, statssekretær ved statsministerens kontor, terrorforsker og medlem av 22.juli- kommisjonen Innlegg fra: Rose Olsen, Agder politidistrikt, representant fra Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP), Gwyn Øverland, RVTS Sør, og representant fra Muslimsk Union i Agder. Ordstyrer: Joseph Salomonsen, IMDi. Tid: 12. mars kl. 12.00-13.30 Sted: Kilden Teater- og Konserthus, foajeen Gratis adgang, åpen kafè. Vel møtt!
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no