Interesse for likestillingsmonitoren

Torsdag 5. mai 2011 presenterte Senter for likestilling sammen med Agderforskning den nye regionale likestillingsmonitoren for Agder. Omtrent 30 personer hadde funnet veien til Universitetet i Agder Campus Grimstad for å få med seg presentasjonen. Blant de fremmøtte var personer fra både fylkeskommune, fylkesmenn og kommuner, i tillegg til andre interesserte.

Kommunalsjef i Farsund kommune Tore K. Haus får blomster av May-Linda Magnussen. Farsund er kåret til Agders beste barnehagekommune 2000-2010.

Det var May-Linda Magnussen fra Agderforskning som la frem funnene i monitoren. Hun kunne fortelle at Agder-fylkene fortsatt ligger et stykke bak landsgjennomsnittet, men at den økende avstanden ser ut til å ha stoppet opp.

- Agder blir stadig bedre på likestilling, men det gjør også resten av landet. Dette gjør at vi fortsatt er langt nede på SSBs likestillingsindeks. Det gledelige er at avstanden mellom Agder og landsgjennomsnittet ikke lenger ser ut til å øke, sa Magnussen.

Det er mange ulike faktorer som brukes til å måle likestilling. Uførhet, deltidsarbeid, utdanning og kjønnsbalanse i kommunestyrer er alle eksempler på slike faktorer. En annen faktor er barnehage. Likestillingsmonitoren kårer Agders beste barnehagekommune i tiden 2000 og 2010.

- I denne kåringen har vi lagt vekt på vekst i barnehagetilbudet kombinert med opprettholdelse av utdanningsnivået til de ansatte. I tillegg må også vinneren ligge over landsgjennomsnittet på barnehagedekning, sa Magnussen som kunne annonsere at Agder beste barnehagekommune 2000-2010 er Farsund. Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Farsund kommune Tore K. Haus var tilstede, og fikk overrakt en blomsterbukett som et synlig bevis på utnevnelsen.

Etter presentasjonen kommenterte Åsta L. Einstabland fra Senter for likestilling funnene i monitoren, og holdt disse opp mot målene i Regionplan Agder 2020. Hun pekte på at selv om vi skal glede oss over det positive som monitoren viser, må vi ikke glemme de ambisiøse målene i den nye regionplanen.

Etter en pause ble det innlegg fra både fylkesrådmann i Vest-Agder Tine Sundtoft og ass. fylkesmann i Aust-Agder Knut Berg. Begge de to påpekte hvor viktig det er med et slikt måleinstrument som den nye likestillingsmonitoren er.

- Likestilling er nå blitt et legitimt tema å snakke høyt om. Likestilling er noe vi setter fokus på i vår dialog med kommunene, sa Sundtoft. Berg la også vekt på hvordan fylkesmennene følger opp kommunene på ulike måter med hensyn til likestilling.

Likestillingsmonitoren finner du ved å klikke på knappen på høyre side i skjermbildet.

De omtrent 30 tilhørerne kom fra både fylkeskommune, fylkesmenn og kommuner. Flere andre interesserte møtte også opp for å høre om den nye likestillingsmonitoren.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no