Interkulturell dialog i Norge – mer enn hijabdebatt?

Den norske UNESCO-kommisjonen inviterer til seminar for å markere at 2010 er FNs internasjonale år for tilnærming mellom kulturer. UNESCO har opprettet et høypanel på området, UNESCOs High Panl on Peace and Dialogue, hvor Kjell Magne Bondevik sitter. Kommisjonen har invitert Bondevik til å reflektere rundt høypanelets arbeid og legger opp til debatt med viktige samfunnsaktører i etterkant av hans innlegg.

LenkeUNESCOs arbeid for tilnærming mellom kulturer har som mål å avdekke om ”nye” tilnærminger til interkulturell dialog kan bidra til fred i et globalt perspektiv. Med dette seminaret ønsker vi å lære mer om det arbeidet som gjøres internasjonalt, for så å dra det ned på det nasjonale og lokale plan gjennom paneldebatt og spørsmål fra salen.

Mer informasjon påUNESCO-Norge sine nettsider: http://www.unesco.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no