Internasjonal satsing på styrekvinner


Flere og flere land satser på rådgivning og mentorprogrammer for å få kvinner inn i styrer og ledelse, skriver Financial Times, og løfter Norge frem som ett eksempel.

I de største, børsnoterte selskapene i Storbritannia (FTSE 100) er det kun 12 prosent kvinner i styrene. Mentorprogrammer, opplæring og egne møteplasser trekkes i en artikkel i Financial Times frem som mulige tiltak for å flere kvinner inn i styrer og ledelse. Avisen beskriver blant annet et britisk program hvor 52 kvinner har deltatt, hvor en stor andel har fått styreplasser etterpå. Noen av dem til og med i børsnoterte selskaper.

Mer på Ukeavisen ledelse

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no