Forskerforum – Utfordringer knyttet til interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning

Orupabo-Julia_150x150

Julia er forsker II ved Universitetet i Oslo og tok nylig sin PhD i Sosiologi her. Foto: Kyrre Lien

Interseksjonalitet er betraktet både som et akademisk motefenomen og som en radikal forståelse av sosial ulikhet i sosiologien. I dette foredraget vil Orupabo undersøke hvilke utfordringer det knytter seg til å bruke et interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning. Med utgangspunkt i tidligere forskning argumenterer hun for at en utfordring med perspektivet er at en betydelig del av arbeidene ikke er forankret i empiriske data. Videre kjennetegnes de empiriske arbeidene av at de ikke undersøker betydningen av interseksjonalitet på ulike nivåer. Få adresserer interseksjonalitet gjennom å undersøke hvordan ulikhet virker gjennom representasjoner, identifikasjoner og strukturer. Gjennom å vise hvordan sosiologer kan undersøke betydningen av interseksjonalitet på ulike nivåer i et datamateriale, ønsker hun å bidra til den voksende litteraturen om interseksjonalitet. Julia Orupabo er PhD i sosiologi (2014) fra Universitetet i Oslo, og forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Orupabo jobber med likestillings- og integrasjonsspørsmål i utdanning og arbeidsmarked. Et sentralt tema i hennes doktorgradsprosjekt var å forstå og forklare hvordan sosial kategorisering og sosial psykologiske prosesser reproduserer etniske og kjønnsmessige ulikhetsstrukturer. Orupabos forskningsinteresser omfatter også nedadgående mobilitet blant høyt utdannede innvandrere og etnisk og kjønnsmessig segregering i arbeidsmarkedet. Mer info om Orupabo og hennes publikasjoner finner du på uio.no. Les Orupabos artikkel om interseksjonalitet her.   Tid: 22. januar kl. 14.00-15.30 Sted: NYTT ROM! B2 006, UiA. Påmelding: Innen 16. januar på denne linken https://eras.uia.no/reg.php?id=1292   Andre relevante publikasjoner: Orupabo, Julia 2013. Kompetanse - en symbolsk markør. Kjønn, etnisitet og aspirasjoner i overgangen mellom utdanning og arbeidsmarked. Avhandling, PhD. Sosiologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Orupabo, Julia 2014. Kapittel i Liza Reisel og Mari Teigen (red.) Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal norsk forlag.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no