Introduksjonsordningen 10 år – hvor står vi?

Fra myter til fakta om integreringsarbeidet i Agder og Telemark
 
Velkommen til integreringskonferansen 2014! Konferansen arrangeres på Kilden i Kristiansand 1.-2. september, av IMDi Sør i samarbeid med Universitetet i Agder, Agderforskning, Senter for likestilling, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Husbanken og Fylkesmannen i Vest-Agder. Se vedlegg for program.
 
Formålet med konferansen er å synliggjøre kunnskapsproduksjonen som skjer på integreringsfeltet i Agder og Telemark, og markere at introduksjonsloven for nyankomne flyktninger er 10 år i 2014.
 
Vi ønsker våre samarbeidspartnere kommunene, sektormyndigheter, frivilligheten, næringslivet, akademia, media og andre som arbeider med og er interessert i ulike sider av integreringen i Agder og Telemark velkommen til konferanse!
 
Påmeldingsfrist: 15. august. For påmelding, vennligst følg lenken under:
 
https://eras.uia.no/reg.php?id=1161
 
Konferansen arrangeres fra lunsj til lunsj med oppstart kl 11 mandag 1. september og avslutning kl 13 tirsdag 2. september.
Pris per dag er 500 kr, som dekker lunsj og pausemat.
For deltakere som ønsker overnatting anbefaler vi Caledonien hotell eller Scandic Hotell Bystranda.

Program_integreringskonferansen2014
 


 


Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no