Invitasjon til idémøte for ressurspersoner angående Senter for likestilling, UiA tirsdag 30. oktober 10-11.30.

Inviterte:

Invitasjon til idémøte om Senter for likestilling, UiA tirsdag 30. oktober 10-11.30.

Bakgrunn for forprosjektet. Prosjektet er satt igang i samråd med flere av dere som ressurspersoner på likestilling i regionen, og vi har allerede fått gode innspill fra mange av dere (notat).

På dette stadiet vil vi gjerne kort legge frem hvor langt vi har kommet i prosessen, og få deres innspill til videre utvikling av prosjektet.

Kom gjerne med inspill til andre vi kan invitere til dette møtet. Vi håper dere har mulighet til å stille på et møtet, og gleder oss til å høre fra dere.

Vennlig hilsen May-Linda Magnussen, prosjektleder og Birgitte Kleivset, prosjektsekretær.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no