Invitasjon til tverrfaglig seminar

DISKURSER OM EKTESKAP OG HOMOFILI
Seminar ved Universitetet i Agder 8.-9. juni 2009

Mandag 8.juni Rom A 7 001 Kristian Lofthus’ rom
Påmelding til helle.i.mellingen@uia.no innen 15.mai.

11.30: Lunsj

12.15: Tone Hellesund: ”Kjærligheten er jo det viktigste av alt.”
Parforholdet som selv-konstituerende arena.

13.00: Kjetil Hafstad: Samliv og singelliv i den kirkelig debatt.

13.45: Pause m. kaffe og frukt

14.00: Tor Vegge: Bibelbruk i den norske debatten om homofili, partnerskap
og ekteskap.

14.45: Halvor Moxnes: Fra kulturelt hegemoni til politisk ghetto?
Homofili-debatten i Den norske kirke.

15.30: Pause

15.45: Levi Eidhamar: Ekteskap og homofili i islam

Tirsdag 9. juni Rom A 7 006

08.45: Morgenkaffe

09.00: Helle I. Mellingen: ”Det vanskeligste løfte vi kan gi et menneske” Om
vigselsritualer i et språkhandlingsperspektiv.

09.45: Lars Rune Waage: ”Et helvede til at brænde mannfolk i” – det
heteroseksuelle versus det homoseksuelle ekteskapet i Sigurd Mathiesens Den
evige krig (1921)

10.30 Pause

10.45 Unni Langås: Trusselbilder i debatten om kjønnsnøytralt ekteskap.

11.30 Oppsummering ved Paul Leer-Salvesen

12.00 Lunsj NB! A7 001

Påmelding til helle.i.mellingen@uia.no innen 15.mai.

Vennlig hilsen
Unni Langås, Paul Leer-Salvesen og Helle I. Mellingen

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no