Invitasjon til videooverføring av LDOs høringsmøte

Likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik invitert til en presentasjon av ombudets hovedkonklusjoner i høringssvaret til NOU 2012:15 Politikk for likestilling via videostream fra LDOs lokaler i Oslo førstkommende tirsdag 4. desember.

Senter for likestilling kjører direkteoverføring på lerret fra dette møtet på Universitetet i Agders forelesningssal B2006 tirsdag 4. desember og inviterer deg og dine kolleger til å komme og bivåne streamen med oss, da vi håper dette vil både avhjelpe og informere dere i deres høringssvar.

Vi starter kl. 12:15 med litt kaffe og lett bevertning før vi ser streamen fra LDO i en liten time. Åsta L. Einstabland fra senteret innleder diskusjonen, og Helle.I Mellingen, prosjektleder for Likestilling som regional kraft, legger frem foreløpige punkter fra Fylkeskommunenes høringssvar som fortsatt er under utarbeidelse.

 For å få oversikt over hvor mange som kommer så ønsker vi at dere melder dere på via denne linken innen mandag 3. desember: https://eras.uia.no/reg.php?id=736

 Sted: Universitet i Agder, rom B2006 (andre etasje - opp trappen og inn til høyre fra hovedinngangen)

Tid: 12:15

 

Velkommen skal dere være!

Last ned brev fra BLD ang. høringen: Høring NOU POlitikk for likestilling

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no