Inviterer til regionalt dialogmøte om rasisme og diskriminering

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder i samarbeid med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) inviterer nå til dialogmøte mot rasisme og diskriminering 28.oktober 2020, Radisson Blu Caledonien, Kristiansand. Bakgrunnen for møtet er tiltak 8; dialogmøter, oppgitt i regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020–2023. 

Det langsiktige målet for dialogmøtet høsten 2020 er å skape en lokal forankring og dialog på tvers av regionen: ved å involvere de ulike aktuelle organisasjonene og kommunene i Agder skaper det eierskap til handlingsplanen. Selv om det i første omgang skal gjennomføres et dialogmøte på tvers av kommunene i 2020, så vil de involverte kommunene forplikte seg til å arrangere egne dialogmøter i sin hjemkommune i 2021, i samarbeid med Senter for likestilling og Bufdir. Dialogmøtene skal ikke bare sette handlingsplanen og tematikken på agendaen, men også bidra til konkrete tiltak og implementering av disse. Kommunene som har bekreftet deltakelse er Lindesnes, Kristiansand, Grimstad og Iveland. I tillegg til kommunene ønsker vi at etniske foreninger, religiøse- og interesseorganisasjoner skal delta på møtet. 

Arrangementet vil bli streamet. Link for å følge arrangementet digitalt vil bli lagt ut på vår FB side. 

For mer informasjon, fullt program og påmelding trykk her  

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no