Islamsk på norsk?

I møte med den norske kulturen får mange muslimer et mer individualisert forhold til egen religiøsitet, tilpasset det norske samfunnet.

Dette er noen av funnene Susana Tabares Eidet har gjort i sin masteroppgave. Hun fullfører nå lektorutdanningen for trinn 8-13 ved avdeling for lærerutdanning ved UIA og fikk innvilget stipend fra Senter for likestilling. Med problemstillingen «Hvordan fungerer det gjensidige samspillet mellom den enkeltes individuell religiøsitet og integrering» har Tabares Eidet gjennom mange og lange intervjuer fått innblikk i muslimers møte med den norske kulturen.

Susana Tabares Eidet har forsket på religiøsitet og integrering

Bakgrunnen for oppgaven ligger i Susana Tabares Eidets egne erfaringer. Hun er vokst opp som katolikk og kommer fra et sted der katolisismen preger dagliglivet for nesten alle. Det sto i sterk kontrast til hvordan hun opplevde hverdagen i Norge, hvor religion hadde liten plass i vennenes liv. Det påvirket henne gradvis med fraværende religiøsitet.  Men, hun understreker at til tross for dette så har hun en katolsk identitet. Det ble hennes måte å holde på sin egen tradisjon og samtidig delta i et felleskap der religion ikke er så viktig. Dette har gjort henne nysgjerrig på hvordan andre opplever forholdet mellom religion og integrering.

Veileder førsteamanuensis Levi Geir Eidhamar ved institutt for religion, filosofi og historie skjønte allerede fra starten av prosjektet at Tabares Eidet har talent og trekker frem hennes evne til å forstå respondentenes tankegang innenfra – både akademisk og med respekt.

Til tross for at noen av intervjuene måtte gjennomføres digitalt fikk hun god kontakt med respondentene. De var så oppriktige at på spørsmål om de hadde vært like åpne ovenfor en Iman så svarte samtlige at de ville vært mer reserverte. Noe som kanskje kan ha sammenheng med respondentenes individualisering av religiøsitet.

For flertallet av respondentene mente at islam var et hinder for integrasjon, av flere årsaker. Negativ offentlig omtale av islam, fordommer og diskriminering ble nevnt, men på lik linje med Tabares Eidet selv, kommer respondentene fra land hvor religion og kultur er tett knyttet sammen. Det gjør møtet med det sekulariserte norske majoritetssamfunnet hvor f. eks alkohol er innarbeidet i kultur og sosiale sammenhenger, utfordrende. For noen blir dette et hinder som begrenser relasjonsbygging og i verste fall fører til selvsegregering. For andre fører det til at de blir både sekulariserte og mer individualiserte i sin egen tro og velger selv hvordan de vil leve. En annen faktor som trekkes frem som årsak til denne individualiseringen er familiens forhold til islam.  Resultatet er at mange ganske enkelt former islam etter norske forhold.

Men, noen få fremhevet også islam som integreringsfaktor og her var frivilligheten et fellestrekk. Gjennom frivillig arbeid klarte de å bygge relasjoner til andre minoriteter, men også majoriteten. Det ble også en god arena for å øve seg i det norske språket!

Susana sier at arbeidet med oppgaven har økt hennes forståelse for norske muslimer og til høsten velger hun å studere norsk for minoritetsspråklige – og kanskje blir det mer forskning etter hvert?

Vi ønsker henne lykke til videre!

 

Publisert av Ingunn Sognnes Tveit, 10.06.21

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no