Jentebølge til teknologi og realfag på Sørlandet

Vi har mottatt melding om at 50 prosent flere jenter vil studere teknologi ved UiA Campus Grimstad. Det samlede antall søkere til teknologi og realfag ved Universitetet i Agder har økt med henholdsvis 32 og 54 prosent fra 2011 til 2012. Dette er gode nyheter!

 

Jentebølge
223 nye jenter søker teknologistudier ved UiA Campus Grimstad. Fjorårets søkertall var 151. Hele 86 jenter søker ingeniørstudier i Byggdesign.

Rekordmange søkere
Søkertallene til Fakultet for teknologi og realfag viser 1.052 søkere til teknologistudier ved UiA Campus Grimstad. Dette er en økning på 32 prosent fra 797 søkere i 2011.
Antall søkere til realfag har økt fra 70 i 2011 til 108 i 2012.

Jenter og teknologi
Dette er blant annet resultatet av et langsiktig samarbeid, hvor jenter har stått frem som forbilder på Jenter og teknologi, UNG TEKNO, utdanningsmesser og blitt fokusert i media, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder.
Næringslivet og NHO Agder har samarbeidet med Universitetet i Agder, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fritt Valg, LO, NITO, Tekna med flere.

Sørlandets gullrekke innen teknologi og realfag

  • 50 prosent økning (fra 2011) i antall jenter som søker teknologistudier ved UiA
  • 32 prosent økning (fra 2011) i søkertallet til teknologi ved UiA
  • 54 prosent økning (fra 2011) i søkertallet til realfag ved UiA
  • Jenter i flertall blant søkerne til Vg3 Realfag i Vest-Agder
  • 36 prosent økning i søkertallet (fra 2011) til Vg2 Realfag i Aust-Agder
  • 15 prosent gjennomsnittlig økning i søkertallene (fra 2011) til teknologi og realfag i videregående skoler
  • 72 prosent økning i antall uteksaminerte innen ingeniør og teknologifag ved UiA, fra 151 i 2008 til 259 i 2011
  • Antall teknologistudenter ved UiA økte fra 900 til 1500 i løpet av 5 år
  • Antall jenter som studerer teknologi ved UiA økte fra 200 til 400

Viktig for næringslivet
Dette er viktig for den fremtidige rekrutteringen og næringsutviklingen på Sørlandet.
På vegne av næringslivet vil vi takke alle de som ved mange ulike tiltak gjennom mange år har medvirket til å gjøre dette mulig, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder.

Henvendelse kan også gjøres til rådgiver Geir Kløkstad, Fakultet for teknologi og realfag ved UiA, telefon 99 25 72 88

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no