Jentenes bandleir!

På vegne av AKKS og Musikk og Ungdom ønsker vi å videreformidle følgende arrangement:

 

AKKS og Musikk og Ungdom prøver å gjøre noe med kjønnsbalansen innefor musikkfeltet i Norge. Vi mener det er viktig å begynne tidlig med å forandre på det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret. Derfor arrangerer vi for første gang en musikkleir kun for jenter i alderen 12-18 år siste uken i juni på Lista.

AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for balanse i alle ledd av musikkbransjen. De har fem lokalavdelinger; Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim.

Musikk og Ungdoms formål er å gi unge mennesker tilgang til et internasjonalt musikkliv. Gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling skapes engasjement, musikkglede og en global kulturforståelse.

Klikk for større bilde.

Klikk for større bilde.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no