Jenter ser ikke på fysikk som nyttig

Jenter ser ut til å være mer nytteorienterte enn gutter, og det reflekterer deres utdanningsvalg. Om ikke jentene ser nytten og verdien av ett studie, så vil de ikke velge det, hevder  Jacquelynne Eccles, professor i psykologi ved University of Michigan. Eccles fikk i oppdrag i å se på hvorfor kvinner ikke velger matematikk, men fant fort ut at spørsmålet ikke var "hvorfor velger ikke kvinner matematikk", men heller "Hvorfor, og hvordan, velger vi?"

- Jeg setter søkelys på valg, ikke mangler. Jeg liker ikke teorier som «skylder på offeret», i denne sammenhengen at det er noe galt med jentene når de ikke velger naturvitenskap. Jeg tror mennesker handler rasjonelt, og at kvinner ikke handler mindre rasjonelt enn menn. Jeg ser derfor på hvorfor kvinner velger som de gjør, ikke hvorfor de ikke velger som menn, sier hun. – Det er feil å si at kvinner ikke velger naturfag: Innenfor biologi og medisin er det kjønnsbalanse eller til og med en overvekt av kvinner, mens menn dominerer i fysikk og ingeniørfag.

Stereotypier og selvbilde

– Under oppveksten utvikler mennesker en idé om hva slags person de ønsker å være, og velger gjøremål som hjelper dem med å demonstrere hvem de er. Hvis du ønsker å være feminin, og du ser på fysikkfag som maskulint, vil faget få lav verdi i din vurdering, sier Eccles. Hvem du vil være, og hvordan du ønsker å bli sett på har altså stor betydning for utdanningsvalg.

Eccles trekker også frem en studie gjennomført på ett amerikansk collge hvor asiatisk-amerikanske kvinner skulle ta en viktig matteprøve. For den ene halvdelen av kvinnene så var første spørsmål på prøven hvilket kjønn de var, for den andre halvdelen av kvinnene var spørsmålet hvilken etninistet de hadde.

– Det viste seg at de som krysset av for at de var jenter, gjorde det dårligere enn de som krysset av for at de var av asiatisk avstamning. Den subtile påminnelsen om visse stereotypier – asiater er flinke i matte, jenter er dårlige i matte – var nok til å vekke gode eller dårlige minner. De som ble minnet om sitt kjønn fikk økt stressnivået nok til at det påvirket testresultatet. Det er gjort en rekke lignende studier, og dette fenomenet er veldig robust når en person skal utføre krevende tester, forteller Eccles.

 

Les mer om intervjuet med Eccles på kilden.forskningsrådet.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no