Jovisst nytter det – Likestilling i det pedagogiske arbeidet i Kvinesdal 2007-2009

Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal 2007 -2009 er en fortsettelse av det arbeidet som ble startet gjennom prosjektet Kvinesdal et likestilt samfunn 2006 - 2007. Det daværende kommunestyret i Kvinesdal ønsket å gjøre noe med likestillingssituasjonen i kommunen.

Dette ble tatt tak i på ulike områder: i næringslivet, i skolen gjennom rådgivningstjenesten, i kommunen gjennom sin arbeidsgiverrolle og i barnehagene. I barnehagene ble oppmerksomheten rettet mot fedres rolle i barns liv og målte fedres deltakelse i foreldremøter og foreldresamtaler. Resultatet av dette arbeidet viste et svært tradisjonelt kjønnsrollemønster, og barnehagene iverksatte flere tiltak for å få fedre med.

Last ned rapporten ved å klikke på bildet under.

Jovisst nytter det

Jovisst nytter det

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no