Kabal-midler skal gi bedre kjønnsbalanse ved universitetet

Forskningsrådet har gitt 4,5 millioner kroner i støtte til prosjektet «Økt kjønnsbalanse ved Universitetet i Agder – KABAL». Prosjektet starter fra høsten 2015 og vil vare til sommeren 2018. Målet er kjønnsbalanse i de vitenskapelige stillingene. Bakgrunnen for dette er at man over lengre tid har sett en utvikling hvor antallet som begynner på doktorgradsstudiene er omtrentlig likt for menn og kvinner, men kvinner faller i større grad enn menn fra på veien mot toppstillingene.
Saks2

Kilde: NIFU/DBH - Fordeling av kvinner og menn på ulike nivå i karrierestigen ved universiteter og høgskoler i Norge i 2011

                      I tillegg til midlene fra Forskningsrådet vil UiA satse tilsvarende beløp. Dette gir en økonomisk ramme på 9 millioner kroner fordelt på treårsperioden. I søknaden har man fremmet en rekke tiltak som skal øke kvinneandelen i toppstillinger ved universitetet, blant annet ledelsesutviklingsprogram for vitenskapelige ledere som gir økt bevissthet om betydningen av kjønn og likestilling, professorvurdering for kvinnelige førsteamanuenser, search- and find-komitéer som skal finne og kontakte kompetente kvinner ved tilsettinger med mere. Universitetet i Agder har også utfordringer knyttet til kjønnsbalanse og dette gjelder kanskje særskilt innen økonomi- og teknologi som tradisjonelt finner den største skjevfordelingen. Men som et forholdsvis nytt universitet, og ikke minst et akademisk miljø i stadig vekst, har man nå en unik anledning til å sørge for riktig kjønnsbalanse. Nettverkskonferanse UiA i samarbeid med Senter for likestilling er arrangør for nettverkskonferansen «Talenter i spill». Konferansen vil gi oss muligheten til å belyse utfordringene og jakte gode idèer til hva institusjonene kan gjøre for å bedre kjønnsbalansen.
A_IMG_5778

Leder for Senter for likestilling, Åsta Louise Einstabland og likestillingsrådgiver ved UiA, Randi Øverland gleder seg over Balanse-midler til likestillingsarbeid ved universitetet.

                      - Vi gleder oss spesielt til inspirerende foredrag på nettverkskonferansen, sier leder for Senter for likestilling, Åsta Louise Einstabland, og nevner blant annet foredraget til forskerparet Tor og Hanne Stensola. Vi gleder oss til å høre hvordan de klarer å kombinere et liv som toppforskere samtidig som de ønsker et godt familieliv med sine barn. Professor ved Universitetet i Tromsø, Curt Rice, skal også holde foredrag. Han har tidligere uttalt at det ikke er likestilling i akademia. Menn blir forfremmet i større grad enn kvinner. - Dette er en situasjon som også preger andre utdanningsinstitusjoner i Norge. Nettverkskonferansen gir oss en unik mulighet til å lære av hverandre og Balanse-midlene gir universitetet muligheten til å få gjennomført målrettede tiltak for å bedre kjønnsbalansen, sier Åsta Louise Einstabland. Mer informasjon om Balanse-programmet finner du her.        
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no