Kalender

  • 29. august: Kvinnenes aften, Fjellhallen på Lindesnes. (filmreferat)
  • 20. og 21. september: Felles mål på Sørlandet (Presentasjon av Fritt valg - ungdom og fremtidsvalg)
  • 24. – 26. oktober: Forskerskolen: Kropp og intimitet – tekster, bilder, praksiser. Nasjonalt forskerutdanningskurs ved Høgskolen i Agder
  • 2. november: Kvinne gründerdagen (Senter for Entreprenørskap, Universitet i Agder)
  • 9. november: ”Likestilling: Et leder- eller et organisasjonsansvar?” - Likestillingskonferansen, Høgskolen i Agder.
  • 28. november: Likestillingskonferanse (Barne- og likestillingsdep og KS) i Kristiansand. Konferansen har sin bakgrunn i oppfølgingen av FNs kvinnekonvensjon og en monitoring av hvor Norge står i forhold til denne. Konferansen skal også flagge CEMRs charter for likestilling og knytte det lokale likestillingsarbeidet opp mot europeiske og internasjonale prosjekter og forpliktelser. Det skal være tre regionale konferanser: Oslo 19. november, Trondheim 26. november og Kristiansand 28. november.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no