Kan kjønn og funksjonshemming forstås uavhengig av hverandre?

Ingrid Guldvik er blant innlederne på seminaret. Foto: Marte Ericsson Ryste

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo arrangerer seminar om kjønn og funksjonshemming.

Innledere på seminaret er Inger Marie Lid (stipendiat, HiOA), Halvor Hanisch (postdoktor, Oslo Universitetssykehus), Anna Rebecca Solevåg (postdoktor, Misjonshøgskolen) og Ingrid Gulvik (forsker, Høgskolen i Lillehammer) .

For mer informasjon, se arrangementets nettsider: http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2012/funksjonshemming.html eller kontakt n.m.heilmann@stk.uio.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no