– Karrièrekvinner er mindre stresset enn husmødre

Likestilling minsker stresset i kvinners liv, skriver Aftenposten og viser til en ny studie fra Stockholms universitet.

Studien har koblet ulik familiepolitikk med kvinners opplevelse av stress og konflikter mellom jobb og familie. Både yrkesaktive og hjemmeværende kvinner deltok i studien.

Målet var å se om familiepolitikk som bidrar til å få kvinner ut i arbeidslivet leder til rollekonflikter og mer stress.

Resultatet viste det motsatte. Dersom både mor og far er forsørgere så reduserer det kvinnenes opplevde stress og konflikter, sammenlignet med de kvinnene som var hjemmeværende.

Les artikkelen her: http://www.aftenposten.no/jobb/article3819519.ece

Les hele rapporten her: http://www.framtidsstudier.se/filebank/files/20100825$074224$fil$3NPn69yW473CXe78dnMl.pdf

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no