Karuss Skole i Kristiansand vant Benjaminprisen 2011!

Foto fra Karuss Skole hjemmeside www.minskole.no/karuss

Stiftelsen "Benjamins minnefond"  er en selveiende institusjon opprettet ved gaver og innsamlede midler etter Benjamin Hermansens død på Holmlia i Oslo 26. januar 2001.  15 år gamle Benjamin ble drept av en gjeng nynazistiske gutter.

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen har et bredt perspektiv, og inkluderer systematiske og langsiktige tiltak som fremmer demokratisk kompetanse, toleranse og inkludering av alle på skolen.
Prisen består i 100.000 kroner, et diplom og et byste som er en miniatyr av minnesmerket over Benjamin Hermansen (se bilde), og skal deles ut av Kunnskapsminister Kristin Halvorsen på skolen på Holocaustdagen, fredag 27. januar.

Juryen sier om valget at:

 Skolen har snudd en negativ trend gjennom strukturell innsats, og arbeidet mot diskriminering og rasisme er en integrert del av skolens ordinære virksomhet.

Dette er juryen: Marit Hermansen (lærer og mor til Benjamin), Holocaustsenteret (leder av juryen), Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk Senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Elevorganisasjonen og Sametinget.

Du kan lese mer om denne prisen på utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no