Kjønnsforskningsprogrammet på besøk hos Senter for likestilling

Senterleder Ulla-Britt Lilleaas presenterer foreløpige funn fra prosjektet "Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller".

Senterleder Ulla-Britt Lilleaas presenterer foreløpige funn fra prosjektet "Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller".

Torsdag 2. september besøkte kjønnsforskningsprogrammet til Forskningsrådet Senter for likestilling. Reisefølget talte omtrent 30 personer, og inkluderte programstyret i tillegg til forskere. Anledningen var forskerforum der senterets leder Ulla-Britt Lilleaas sammen med Agderforsknings Dag Ellingsen, presenterte foreløpige funn i prosjektet Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller. Forsamlingen fikk høre om både kvantitative og kvalitative funn, og fikk også mulighet til å komme med innspill, syn og kommentarer.

Foreløpig er ikke funn og resultater fra prosjektet offentliggjort. Disse skal legges frem 18. november på en egen halvdagskonferanse (se egen sak).

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no