– Kjønnskvotering er norsk eksportvare

24. mars innledet Mari Teigen fra Institutt for samfunnsforskning om Kjønnskvotering i næringslivet på Forskerforum. 12 fremmøtte fikk både en interessant forelesning og mulighet til å komme med innspill og spørsmål.

Bilde av Mari Teigen

Mari Teigen er forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning, og har blant annet gjort en undersøkelse sammen med Aagoth Elise Storvik med tittelen "Women on Board. The Norwegian Experience"

Teigen startet med litt fakta og noen historiske perspektiver. Et sentralt tema her var hvordan den lovpålagte kjønnskvoteringen ble til. En skulle jo tro at et et slikt forslag skulle møte massiv motstand, men slik ble det ikke. To dager før saken skulle behandles i Stortinget, gikk daværende næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) ut i VG og uttalte at han var møkka lei av mannsdominansen i norsk næringsliv. I etterkant uttalte Gabrielsen følgende:

- Det var uhørt av en statsråd å presentere et slikt forslag i landets største avis uten å ha klarert det med statsministeren og egen partileder. Jeg visste imidlertid at forslaget aldri hadde blitt vedtatt, dersom det skulle ha blitt utredet på vanlig måte.

Med støtte fra opposisjonen på Stortinget ble forslaget vedtatt, og et lovpålagt krav om 40 % kvinner i styrene i allmennaksjeselskapene ble et faktum i 2003.

I ettertid har ikke ordningen møtt stor motstand. Mari Teigen mener dette skyldes i hovedsak to faktorer:

- For det første er ikke dette noe stort praktisk problem for ASA-selskapene. De klarer å bytte ut noen få menn i styret med kvinner uten større anstrengelser. For det andre er denne kvoteringsordningen blitt norsk eksportvare. Ordningen har fått enormt stor oppmerksomhet i blant annet USA, Tyskland og Nederland.

Høsten 2009 gjennomførte Institutt for samfunnsforskning en stor spørreundersøkelse blant styremedlemmer i ASA-styrer. Et av spørsmålene som ble stilt her, var om kvoteringsordningen hadde gitt noen forbedringer i styrearbeidet. Resultatene viser at mange mener kjønnskvotering har gitt arbeidet i styret nye perspektiver, mer diskusjon og mer kompetanse som tidligere manglet. Klikk her for å lese mer om prosjektet som denne undersøkelsen inngår i.

Ordningen med lovpålagt kjønnskvotering gjelder bare allmennaksjeselskapene, og ikke vanlige aksjeselskap. Dette omfatter derfor bare omtrent 1200 selskaper i Norge. På spørsmål om hvorfor ikke dagens sosialistiske regjering utvider ordningen, svarer Teigen at dette nok ville skapt stor motstand.

- Det er nok et ønske fra regjeringens side om å utvide kvoteringsordningen til også å gjelde vanlige aksjeselskap, men da kommer det nok stor motstand både politisk og fra næringslivet. Kanskje det kunne vært en ide å benyttet størrelsen på selskapet som en målestokk, slik de gjør i andre land i Europa?, avslutter Teigen.

Klikk her for å laste ned powerpointpresentasjonen til Mari Teigen.

Bilde fra Forskerforum 24. mars 2011.

Som vanlig var det mange som benyttet pausen til å diskutere stort og smått med andre fremmøtte.

Neste Forskerforum er 19. mai og har tittelen Livet i den superlikestilte tokarrierefamilien. Da kommer sosiolog og post doktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, Helene Aarseth for å snakke om "det norske likestillingsidealet".

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no