Kjønn, innovasjon og ledelse

På vegne av VRI AGDER m. fl. ønsker vi å videreformidle følgende arrangement: 

 
Arrangementet holdes på Bluebox på UiA Campus Grimstad.

Arrangementet holdes på Bluebox på UiA Campus Grimstad.

Kjønn, innovasjon og ledelse

«Kjønnsmessige likestilte miljøer er mer kreative og innovasjonsfremmende» hevder svenske forskere. (Vinnova 2011).

 Hva skaper innovasjon i bedrifter? Er kjønnsbalanserte miljøer mer innovative?

VRIs partnerskapskonferanse setter fokus på betydningen av god kjønnsbalanse for bedriftens innovasjonsevne og konkurransekraft, og tilbyr et halvdagsseminar hvor forskningsfronten på feltet presenteres. Her vil også gode eksempler fra Agderregionen presenteres, og det blir mulighet til å knytte nye kontakter.

Tidspunkt: 21. august 2014 kl. 13.00 -18.00
Sted: 
Bluebox, Universitetet i Agder, Campus Grimstad
Påmelding og program: http://www.vri-agder.no/kjonn-innovasjon-og-ledelse/

Bindende påmelding innen 10. august. 

Velkommen!

Virkemidler for regional forskning og Innovasjon (VRI)  er Norges forskningsråd og regionenes særskilte satsing på forskning og innovasjon i norske regioner. I VRI Agder skapes nye løsninger og produkter gjennom forskning, samhandling og kunnskapsdeling mellom næringsliv og FoU-miljøer.
Les mer om VRI Agder her: www.vri-agder.no
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no