KJØNN- OG LIKESTILLINGSFORSKNING VED UNIVERSITETET I AGDER

Senter for likestilling ønsker å profilere kunnskapen og kompetansen som ligger ikke bare på senteret, men også på universitetet i Agder. Vi har laget en oversikt over publikasjoner som er knyttet til universitetet. Vi har benyttet oss av Cristin - et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter og AURA - et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.800px-UIA-2013

  Vi har valgt å inndele oversikten etter følgende fire hovedtemaer: Kjønnslikestilling, etnisitet, LHBT og nedsatt funksjonsevne. En slik liste er sjelden uuttømmelig, men den gir likevel en god indikasjon på den kunnskap og kompetanse som er opparbeidet ved Universitetet. Vet du om forskningsaktivitet som burde vært på listen, men som ikke er der, eller har innspill til andre søkeord du mener vi burde benytte oss av? Send en epost om det til svein.t.heddeland@uia.no, så skal vi legge det inn. Her kan du laste ned forskningsoversikten i pdf-format >>
Bilde: Wikimedia Commons
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no