Kjønn og lønn

Ifølge den sist tilgjengelige lønnsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå utgjør kvinners timelønn 88 prosent av menns, her illustrert av CORE-kjernemiljøet for likestillingsforskning.  En av årsakene er at det er flere menn enn kvinner i de yrkesgruppene som har høyere lønninger, men dette utgjør kun 45 prosent av forklaringen. De andre 55 prosentene er vanskeligere å forklare. 

Klikk her og her for å lese mer om CORE-indikatoren og for å få en bedre forståelse av hvorfor kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn. 

Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE) skal forske på og stimulere til forskning om kjønnslikestilling. De legger særlig vekt på likestillingsutfordringer i arbeidslivet, men også andre relevante temaer. For mer informasjon om hva CORE forsker på klikk her

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no