Kjønn og multimodalitet

På vegne av estetikkgruppa ved UiA ønsker Senterer å formidle deres siste seminar for våren. Fredag 27. april kommer professor i filmvitenskap Anne Gjelsvik fra NTNU hit til Kristiansand. Gjelsvik arbeider for tiden på et prosjekt om farsroller i amerikansk samtidsfilm, med arbeidstittelen “Home is Where the Father is” som hun vil legge frem for oss (ca. 45 min). I tillegg vil Kristel Jensen og Frida Forsgren legge frem kortere presentasjoner av sine prosjekter (15-20 min.).

 

Program:

Frida Forsgren:
Jay de Feos The Rose som multimodal tekst

Kristel Jensen:
Vor tids helte? Om fars tilstedværelse i norsk gullalderfilm.

Anne Gjelsvik:
Hjemme er der mannen er?
- Forhandlinger om kjønn og verdi i den amerikanske samtidsfilmen

 Diskusjon

 ----

Vi spiser lunsj sammen i personalkantina etter seminaret.

 

Velkommen skal dere være!

 

Dato: 27.april

Tid: 1015 – 1200

Sted: UiA, B2-006

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no