Kjønnsbalanse i akademia

 

Bilde av Ulla-Britt LilleaasVi har tidligere skrevet om prosjektet som senteret med Ulla-Britt Lilleaas og Wenche Mühleisen Universitetet i Stavanger og Lise Langåker ved Høgskolen Stord/Haugesund jobber sammen om. Tidligere i november gjennomførte de sin første workshop på UiS med deltakere fra alle tre institusjoner, og deltakerne var svært positive til tiltaket. Vi ser frem til flere workshops, og vil i mellomtiden legge ut powerpoints fra denne workshopen på våre nettsider.

 

Presentasjoner:
Karriere og familieutfordringer, Sigtona Halrynjo.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.