Kjønnsbalanse i akademia

 

Bilde av Ulla-Britt LilleaasVi har tidligere skrevet om prosjektet som senteret med Ulla-Britt Lilleaas og Wenche Mühleisen Universitetet i Stavanger og Lise Langåker ved Høgskolen Stord/Haugesund jobber sammen om. Tidligere i november gjennomførte de sin første workshop på UiS med deltakere fra alle tre institusjoner, og deltakerne var svært positive til tiltaket. Vi ser frem til flere workshops, og vil i mellomtiden legge ut powerpoints fra denne workshopen på våre nettsider.

 

Presentasjoner:
Karriere og familieutfordringer, Sigtona Halrynjo.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no