Kjønnsbalanse i akademia

Bilde av Ulla-Britt Lilleaas

Professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for likestilling er en av tre forskere fra Sør- og Sørvestlandet som jobber med likestilling og kjønnsbalanse.

Tre forskere fra Sør- og Sørvestlandet skal jobbe med kjønnsbalanse i akademia. Sørlandets blir representert av professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for likestilling, mens Wencke Mühleisen (Universitetet i Stavanger) og Lise Langåker (Høgskolen Stord Haugesund) danner den siste delen av trekløveret.

 

Heller ikke akademia slipper unna kjønnsubalanse basert bl.a  på struktur, kultur og en mannstung tradisjon, og dette ønsker forskertrekløveret å se videre på. Førsteamanuensis Wencke Mühleisen forteller til Kifinfo.no at de ønsker å satse på et regionalt samarbeid for utvikling av forskningsbasert kunnskap. På bakgrunn av denne kunnskapen skal de få fram forslag og tiltak knyttet til kjønnsbalansen i akademia; for eksempel rekruttering av studenter, rekruttering av fagpersonale, faglige karriereløp, andre likestillingstiltak og eventuelle evalueringer av likestillingstiltak.

Mühleisen  mener de tre lærestedene i fellesskap kan profilere seg gjennom forskning på kjønnsbalanse og likestilling.

– En slik felles regional satsing vil også kunne bidra til innovasjon i arbeidslivet ved at UiS, UiA og HSH har et aktivt forskningsmiljø på kjønnsbalanse og likestilling. Samfunnet, kulturen og næringslivet trenger alle de kloke hodene de kan få, og halvparten av dem er jo kvinner, sier hun.

Senteret har jobbet med kjønn i akademia før. På vår to-dagerskonferanse "FREMTIDSDRØMMER" høsten 2011, tok vi, i samabeid med kif, opp kjønnsproblematikken rundt studentrekrutteringen. Dette arbeidet resulterte som kjent i heftet "Fremtidsdrømmer - råd om kjønnsbalanserte studievalg", penneført av kif.

 

Prosjektet har nå kommet så langt at de skal arrangere et seminar/workshop for vitenskapelige ansatte i TekNat- feltet 27.november 2012. Senteret gleder seg til å høre mer om hvordan dette prosjektet utvikler seg, og ønsker forskerne lykke til.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no