Kjonnsforskning.no

Det nye nettstedet http://kjonnsforskning.no ble lansert på Kjønnsforskningsmessen 2008 av Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Nettstedet dokumenterer Norges forskningsråds forskningsprogram Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001-2007.

Programmets totalt 24 prosjekter og 50 involverte forskere med variert fag- og institusjonsbakgrunn presenteres i en kort og lettfattelig form. Her kan du lese om blant annet russisk kvinneinnvandring i Nord-Norge og hvordan menn håndterer og forstår kroppsvaner, helse og sykdom. Se hvordan prosjektet om frivilling barnløse, eller barnfrie har blitt presentert i ulike media – og finn forskernes egne sitater der de beskriver noe av essensen i prosjektene.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no