Forskerforum – Kjønnskvotering i næringslivet

Bilde av Mari Teigen

Mari Teigen er utdannet Dr. polit. og ansatt som forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.

Internasjonalt har kjønnskvotering igjen blitt gjenstand for stor oppmerksomhet. Det gjelder kvotering i politikken, hvor kjønnskvotering i politiske beslutningsfora har spredd seg til store deler av verden. Og det gjelder kvotering til næringslivsstyrer, som i utgangspunktet er en norsk reform, men som nå vekker debatt og også parallell lovreform rundt omkring i Europa.

Mari Teigen er ansatt som forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har sin doktorgrad fokusert på kjønnskvotering i politikken, i arbeidslivet og i akademia, og gjester Forskerforum for å innlede om kjønnskvotering i næringslivet.

Teigen vil sette søkelys på hvordan den nye kvoteringsloven som regulerer kjønnssammensetningen i styrene i sentrale deler av norsk næringsliv utfordrer en norsk likestillingspolitisk tradisjon for ikke-innblanding overfor næringslivet, og hvordan vi kan forstå bakgrunnen for en så vidt radikal reform. I tillegg vil hun presentere ferske resultater basert på en spørreskjemaundersøkelse av styrerepresentanter: Hva kjennetegner styremedlemmene, hvordan rekrutteres det til styrer, og hva er sentrale kjønnsforskjeller? Hvordan vurderer styremedlemmene selv reformen? Og i hvilken grad kan reformen sies å bidra til demokratisering og/eller maktkonsentrasjon?

Tid og sted: Universitetet i Agder, torsdag 24. mars 2011 kl. 13:15-15:15, møterom A7 006.

Påmelding innen 22. mars på følgende lenke:  https://eras.uia.no/reg.php?id=318

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no