Klassekampen: Skolen som støpeskje


For å forstå forskjellene i skolen må vi snakke om klasse, ikke bare om kjønn og etnisitet, mener kjønnsforsker Harriet Bjerrum Nielsen. Hun har fulgt en skoleklasse gjennom hele grunnskolen.

- Må diskutere klasse: Kjønnsforsker Harriet Bjerrum Nielsen synes det er merkelig at ingen vil snakke om sosial klasse når de diskuterer skolen. - Man kan lure på om alt snakket om kjønn og etnisitet brukes for å dekke over disse forskjellene, sier hun. Foto: Tom Henning Bratlie

Les hele artikkelen her

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no