Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold kartlegger pensum

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold vil gjennomføre en kartlegging av pensum ved profesjonsstudiene ved UiA, i første omgang sykepleie-, grunnskolelærer-, sosionom- og barnevernsutdanningen. Målet med undersøkelsen er å kartlegge hvor mye studenter ved UiA lærer om kjønns- og seksualitetsmangfold i løpet av studietiden og hvor godt forberedt de er på fremtidige møter med personer som representerer et kjønns- og seksualitetsmangfold.

I levekårsundersøkelsen blant skeive i Agder 2018 kom det frem at mange skeive opplever kompetansen på kjønns- og seksualitetsmangfold som mangelfull, både i skolen og i helsevesenet. I dialogmøter med kommunene i Agder kom det frem at ansatte i ulike sektorer etterspør mer kunnskap på feltet, for å kunne skape gode og trygge møter med elever, klienter eller pasienter.

For spørsmål angående kartleggingen eller kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold, ta kontakt med Elanor Halvorsen Brendmo: elanor.brendmo@uia.no 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no