Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ble opprettet i 2020 på bakgrunn av funn fra levekårsundersøkelsen Skeives levekår i Agder fra 2018. Levekårsundersøkelsen viste et klart behov for økt kompetanse og målrettede tiltak i regionen.

Kompetanseenheten skal produsere forskning om LHBTIQ+, være et kontaktsenter for skeive i regionen og jobbe direkte mot myndigheter, næringsliv, religiøse grupper og andre organisasjoner i regionen for å bedre levekår for skeive gjennom kompetansehevende tiltak.

Enheten er organisert under Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Nærheten til Universitetet i Agder gjør at enheten samarbeider tett med de ulike fagmiljøene ved UiA.

 

Kontakt oss!

Ta kontakt med leder Elanor Halvorsen Brendmo hvis din arbeidsplass ønsker å jobbe målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering av mennesker som representerer et kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi tilbyr seminarer, foredrag og kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Elanor Halvorsen Brendmo| Seniorrådgiver | E-post

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no