Konferanse om vold i nære relasjoner

Tekst klippet fra http://www.kristiansand.kommune.no/vinr

Å leve uten vold eller frykt for vold er en grunnleggende menneskerett. Vold i nære relasjoner er derfor ingen privatsak, men et samfunnsansvar.

 

Å vokse opp med vold, eller leve med vold som voksen, er en stor påkjenning som kan ha store fysiske og psykiske konsekvenser. Tryggheten forsvinner og smerten over å bli utsatt for vold fra en person som står deg nær, kommer i tillegg til selve volden.

Hvem utsettes for vold i nære relasjoner?

Ifølge undersøkelser mellom 75 000 og 150 000 personer årlig. Det er nabogutten, klassevenninnen og kollegaen din.

  • Et av fire barn har vært utsatt for vold fra minst en av foreldrene
  • Et av ti barn har vært vitne til vold i familien
  • En av fire kvinner har vært utsatt for vold i nære relasjoner

I tillegg til store menneskelige omkostninger, koster dette samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig. Hvordan kan vi forebygge og redusere omfanget av vold i hjemmene, slik at «et liv uten vold» blir noe mer enn en målsetting?

  • Hvordan kan du som politiker bidra?
  • Hvordan kan du som jobber med barn og unge gjøre en forskjell?
  • Hvordan kan ansatte i de offentlige hjelpetjenestene jobbe bedre sammen?
  • Har vi nødvendige handlingsplaner, kompetanse og ressurser?

Målgruppe:

Politikere, ledere og ansatte i helse-, sosial-, og barne-, og ungdomssektorer, frivillige organisasjoner på Sørlandet.

Tid og sted: Scandic Kristiansand Bystranda 3. juni fra kl. 08.-15.00. Registrering og frokost fra kl. 08.-09.00. 
Pris:
690,-
Påmelding: Meld deg på her. 
Program: Vold i nære relasjoner

Konferansen arrangeres av Kristiansand kommune, Senter for Likestilling, IMDI og Reddesmå.no 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no