Konferansemøte – mangfoldskonferanse – Grunnloven

VELKOMMEN!
Vi inviterer til andre og siste samling før den store konferansen i september. Vi ønsker å feire mangfoldet i Grunnlovsjubileet i samarbeid med innvandrerorganisasjonene i fylket.

Mandag 26. mai
Klokka 18.00
Samsen Kulturhus, Vesterveien 2, Kristiansand

Program:
Kl. 18.00  Velkommen og oppsummering fra forrige møte
Kl. 18.15  Innledning ved Aslak Brekke: «ytringsfriheten, muligheter og begrensninger»
                Pause med kaffe og te og mat
Kl. 19.30  Videre planlegging av innhold og presentasjon til konferansen.

Hilsen komiteen
IMDi Sør, FN-sambandet, Senter for likestilling og Vest-Agder fylkeskommune

Tekst hentet fra:
http://grunnlovsjubileet.va.no/events/konferansemote-innvandrerkonferanse-grunnloven/

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no