Fulltegnet: Kurs for ansatte i barnehager om kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering

Trygg i eget uttrykk - jenter, gutter og alle andre

Dato: 14. november
Tid:
09:00-15:15
Hvor:
UiA, B1007
Påmelding: 
https://eras.uia.no/reg.php?id=2044
Pris: Gratis
Plasser: Maks 50

Likestillingssenteret på Hamar, Stensveen ressurssenter og Senter for likestilling ved UiA inviterer til kurs om kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Kurset handler om å gi alle barn rom for forskjellighet innenfor og på tvers av kjønnskategorier og utfordre stereotypier knyttet til kjønn og annen bakgrunn. Målet er å gi barna flere muligheter.

Vi legger vekt på hva barnehagen kan gjøre for å gi rom for ulike kjønnsuttrykk slik at barna utvikler en trygg identitet og god psykisk helse. Spesielt viktig er dette for barn som senere vil definere seg som lesbisk, homofil, bifil eller trans. I kurset inngår forelesninger, filmer, diskusjoner og øvelser som utfordrer tankesett, verdier og holdninger.

I løpet av kurset vil vi gå gjennom:

 • Kjønn, mangfold og normer
  • Hva er kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk?
  • I en verden av lyseblå og rosa – hvilke muligheter gir vi våre barn?
  • Hva skjer med barn som opplever at de «må passe inn» eller «ikke passer inn»?
 • Ulike familetyper
  • Heteronormen – hva er det?
  • Ken og Barbie = sant og Ken og Batman = sant
 • Kropp, selvfølelse og helse
  • Forebygging av overgrep
 • Lovverk
 • Hva kan barnehagen gjøre for å gi rom for forskjellighet?
  • Kunnskap om metoder for refleksjon og eksempler fra barnehager

 

Tidligere kursdeltakere har sagt:

 • «Dette er et viktig tema»
 • «Et flott kurs som ga rom for refleksjon. Rørende og tankevekkende, til refleksjon»
 • «Lett å relatere til egen jobb»

 

Behov for kompetanseheving
Rapporten Ungdata 2016 fra NOVA avdekker at særlig unge jenter sliter med dårlig selvbilde og en økende andel unge har psykiske utfordringer. Det er sammensatte årsaker til dette, men forventninger til kjønn inngår. Derfor er det viktig at ansatte i barnehager og skoler har kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering slik at barn utvikler et godt selvbilde, god psykisk helse og et trygt kjønnsuttrykk.

Rapporten fra NIFU 2014 (Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning) Hvem skal trøste Knøttet – Hvem kan endre mønsteret? avdekker at stereotyper knyttet til kjønn opprettholdes i barnehager. Dessuten forsterkes stereotypene gjennom en stadig mer omfattende kommersialisering av barndommen. Nåløyet for «å passe inn» blir stadig trangere.

Kurset er i 2017 finansiert av Helsedirektoratet og arrangeres av Likestillingssenteret, Steensveen ressurssenter og Senter for likestilling ved UiA.

Kontaktinformasjon: Nina Johannesen, Likestillingssenteret, nina@lss.no, 93468451

Kursholdere
Nina Johannesen, Likestillingssenteret
Nina har siden 2009 arbeidet med likestilling i barnehager og holdt mange kurs. Hun har samarbeidet med Kanvas og Dronning Maud Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning om kurs og har skrevet kapitler i læreboken Likestilling og likeverd i barnehagen.

Marion Arntzen, Stensveen ressurssenter
Marion har siden 1996 arbeidet for kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og hold forelesninger for barnehager, barnevern, psykiatri og andre. Hun har sammen med Kari Kahrs skrevet 3 bøker om tematikken. Likestillingssenteret utgav i 2013 levekårsundersøkelser om transpersoner ” Alskens folk”, der Marion bidro.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no