Kurs om kjønnsdelte utdanningsvalg for karriereveiledere i Viken

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt svært kjønnsdelt. En av årsakene til dette er ungdommers utdanningsvalg. I den forbindelse holdt vi den 24. og 25. mars kurs for karriereveiledere tilknyttet ungdomskoler, videregående skoler og karrieresentere i Viken om kjønnsdelte utdanningsvalg. I løpet av kurset går vi igjennom normkritikk, det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge, årsaker til hvorfor jenter og gutter velger forskjellig utdanning og hvordan karriereveilederne kan ivareta et kjønnsperspektiv i karriereveiledningen.

Konkrete tilbakemeldinger fra deltakerne er blant annet at kurset er nyttig og relevant for deres arbeid.

En av deltakerne ga tilbakemelding på at:

 "Det ble tatt opp temaer som jeg trenger å være bevisst på i min arbeidshverdag i møte med elever".

Formålet med kurset har vært at deltakerne skal sitte igjen med kunnskap og refleksjoner til å identifisere kjønnsroller og hvordan disse spiller inn i utdanningsvalg, slik at de i enda støtte grad, kan støtte de som de møter i å velge utradisjonelt. Deltakerne ga også tilbakemeldinger på at det var positivt at kurset var interaktivt med både quiz, polls, diskusjonsoppgaver og mer.

Bildetekst: Underveis i kurset ble deltakerne spurt hva de mener påvirker jenter og gutters utdanningsvalg. Normer som svar utmerker seg.

I 2021 vil vi fortsette å tilby kurs. I tillegg skal vi bruke ressurser på å utvikle et gratis e-læringskurs, som tilbys nasjonalt. Dere må gjerne ta kontakt for mer informasjon!

Publisert 09.04 av Maren Karlsen og Steffen Hansen (Praksisstudenter ved Senter for Likestilling)

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no