Kurs om likeverdige offentlige tjenester

Er arbeidet ditt til størst mulig nytte for dem som trenger det? Legger du nok vekt på likeverd i møte med tjenestemottakerne? Sett av en dag til å fordype deg i temaet likeverdige offentlige tjenester sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

I løpet av høsten 2011 arrangerer ombudet gratis heldagskurs i byene Trondheim, Bergen og Oslo. Der vil vi skape større bevissthet blant offentlige tjenesteytere om å tilrettelegge og tilpasse systemene sine og ta hensyn til at folk er forskjellige. Kursprogrammet er spesielt vinklet mot ansatte i helsesektoren, men også andre som jobber i førstelinjetjenesten vil ha stor nytte av kurset.

Hvorfor likeverdige offentlige tjenester?

Når vi behandler alle likt, er det lett å tro at vi får likhet som resultat, men egentlig har alle forskjellige behov. Flere forhold kan gjøre det vanskelig å se og dekke disse behovene: normene og systemene som tjenestetilbudet er utviklet ut fra, og tjenesteyternes egne stereotypier og holdninger. Likeverdige offentlige tjenester innebærer å se forbi stereotypiene, og sette seg inn i enkeltpersoners situasjon og behov. Du kan melde deg på kurs via denne nettsiden: www.ldo.no/loft. Hvis du har spørsmål om kurset, kan du kontakte prosjektleder Eva Marie Schreiber: eva.marie.schreiber@ldo.no

Kursdatoene:

  • 21. oktober: Trondheim
  • 28. oktober: Bergen
  • 11. november: Oslo

Kjenner du andre som kan ha nytte av dette kurset? Tips gjerne kolleger og andre i nettverket ditt, eller informer om det på jobbens nettside eller intranettside.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no