Kursvirksomhet ved Senter for likestilling

En del av Senter for likestilling sitt mandat er å drive informasjons- og kursvirksomheten på likestilling i Agderregionen.

Dette er noe av det vi har gjort den siste måneden:

HMX kurs mot seksuell trakassering for hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleieforbund i Vest-Agder.

Bakgrunn: Undersøkelser gjort av Fafo, Sykepleien og SSB viser at ansatte i helse- og omsorgssektoren er særlig utsatt for seksuell trakassering. Det er i denne sektoren i tillegg til kolleger, særlig pasienter, brukere og pårørende som er utøvere av seksuell trakassering. Likevel rapporteres det i liten grad. De samme studiene viser også at forebygging, varslingsrutiner og anerkjennelse av fenomenet seksuell trakassering som et arbeidsmiljøproblem er svakt eller fraværende.

FOTO: Ragne Quinteros

Hvordan koble likestilling og mangfold til verdiskapning? for alle ansatte i medie- innholds, og teknologibyrået Wavemaker Norge.

Bakgrunn: En av kjerneverdiene til virksomheten er Diversity. Leder ønsket derfor å bruke 8.mars til å utfordre sine ansatte i hva mangfold, likestilling og normer egentlig er. Kurset inneholdt refleksjons øvelser og faglige inspill om uformelle normer, verdien av mangfold, fordommer, hvordan inkludere uten markere og inkluderende bilde- og språkbruk.

Kurs om NORMKRITIKK for læringsmiljøpolitisk utvalg i STA (Studentorganisasjonen i Agder).  

Bakgrunn: Utvalget jobber med politikk på området mangfold og likestilling rettet mot studentenes tilværelse i studietiden. Dette har de også et politisk dokument på. Da de kontaktet oss for å holde et kurs skulle de revidere dette dokumentet, og ville i den anledning lære mer om normkritikk, mangfold og likestilling. Kurset inneholdt øvelser og faglig innhold om hva normer og fordommer er, diskrimineringsgrunnlagene og verdien av mangfold og inkluderende språk og bildebruk.

HMX kurs mot seksuell trakassering for SKAP Folkehøyskole i Mandal.

Bakgrunn: I forbindelse med at SKAP Fhs arrangerte en hel dag med fokus på FNs bærekraftsmål for sine studenter og ansatte, ønsket de å sette fokus på seksuell trakassering. I den anledning inviterte de Senter for likestilling til å holde et totimers kurs mot seksuell trakassering, med særlig fokus på unge voksne i skole og utdanningsinstitusjoner.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no