Kvinnedagen og frokostseminar

UiA ønsker å markere Den internasjonale kvinnedagen selv om 8. mars er på en lørdag i 2014. Vi satser på den tradisjonelle frokosten fredag 7. mars - på begge UiAs campuser. Det blir også kulturinnslag.

På Campus Grimstad blir det innlegg av universitetslektor Torunn Skåltveit Olsen og stipendiat Nina Jentoft under tittelen «Fremtidsbildet på Agder og levekår – betydningen av definisjonsmakta».

Sted: Ugland-stuen 7. mars mellom kl. 8:00 og 9:00.

****************

På Campus Kristiansand blir det innlegg av kulturredaktør i Fædrelandsvennen Karen Kristine Blågestad under tittelen «Lyse stemmer i mørk landsdel».

Sted: Lilletun-stova 7. mars mellom kl. 8:00 og 9:00
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no