Kvinnehistorie med nytt blikk

bilde_forfattere Knut Dørum (red.) har sammen med syv andre forfattere gitt ut antologien "Politikk, profesjon og vekkelse". Det er gjort lite forskning på kvinnehistorien, ikke minst av kvinner selv. Det ville Knut Dørum gjøre noe med. Han sier at selv om kvinner ble nedvurdert og stengt ute fra ulike offentligheter, greide de etter hvert å tilkjempe seg adgang og viktige roller i foreninger, arbeids- og næringsliv og i politikken. Han forteller at antologien oppvurderer endringene for kvinnene i offentligheten i 1850 - 1920. Det skjedde mer enn det tidligere forskning har lagt vekt på. Hans engasjement for kvinnehistorie knytter seg til interesse for sosial rettferdighet og demokrati. Antologien har vært et samarbeid mellom historikerfagmiljøene ved Universitetet i Nordland og Universitetet i Agder. Senter for likestilling har også bidratt med hjelp og støtte, og kan tenke seg å bruke boka i likestillingsstudiet. Den ble lansert 17. november. Kvinners rolle i offentligheten Forfatterne har blant annet sett nærmere på hva slags roller kvinner spilte i offentligheten, og hvordan synet på kvinner endret seg. Spesielt i perioden 1850 – 1920, en periode som man vanligvis mener var forbeholdt menn, og ikke tror hadde avgjørende betydning i endringer av kjønnsroller og synet på kvinners samfunnsfunksjoner. Den borgerlige husmorrollen hadde befestet seg, likevel kommer det fram i antologien at kvinner bevisst prøvde å omdefinere samfunnsrollen sin, og fikk større offentlig handlingsrom. Blant annet gjennom arbeid i foreninger, formelle rettigheter som ga mulighet til å drive handel og industri og kunne studere ved universiteter. Men den viktigste perioden er etter 1970, mener han. -Kvinner ble kalt «det svake kjønn» på 60-tallet, og man mente at de ikke var i stand til å både være hjemme og å ha en deltidsjobb.  Etter 1970 har det vært en mirakuløs endring i kvinnesyn, sier han. Han håper at boka kommer på pensumlister i mange fag, og brukes av forskere og studenter. Den er omtalt på flere nettsteder, og han merker allerede at personer ved andre universiteter er interessert i den. Viktig tema Harald Rinde, professor i historie ved Universitetet i Nordland, har vurdert boka. Han mener kvinners inntreden i offentlig og privat virksomhet er et viktig tema, og trekker blant annet fram at det også er positivt med en antologi om et allment tema, og som er utenfor Østlandet. Dessuten er flere menn med på boka, og det er interessant i en slik sammenheng. Foruten Knut Dørum bidrar Ole Georg Moseng (Universitetet i Oslo), Bjørg Seland (Universitetet i Agder), Steinar Aas (Universitetet i Nordland), Kristin Fjelde Tjelle (Misjonshøgskolen i Stavanger), Brit Connie Stuksrud (pensjonert  dr. philos.,  Horten), Eirinn Larsen (Handelshøyskolen BI,) og Astrid Marie Holand (Universitet i Tromsø).  Antologien er gitt ut på Fagbokforlaget. (Hentet fra intra.uia.no av Anne Falch Skaran)
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no