Kvinnekamp som app!

Sakset fra fokuskvinner.no:

Nå kan du enklere abonnere på Kvinner Sammen, bla i tidligere utgaver og det papirløst! Med app'en kan du lese FOKUS-bladet på iPad helt gratis. Last ned appen og del den gjerne med andre. Alle kan nå abonnere på Kvinner Sammen!

Med Kvinner Sammen får du en fyldig dekning av kvinnerettede utviklingsspørsmål og kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt. Bladet kommer ut fire ganger i året. I 2013 kan du lese om følgende temaer:


- Nr. 1: Kvinners sosiale og økonomiske rettigheter 
- Nr. 2: Arabisk vår – Konsekvenser for kvinner i Midtøsten og Nord-Afrika 
- Nr. 3: Diasporanummeret – Mangfold i kvinneorganisering
- Nr. 4: Post 2015 – Hvordan ivaretas kvinner og likestilling når Tusenårsmålene løper ut i 2015


Alle utgaver fra 2012 er også tilgjengelige på appen! Les om disse temaene:


Nr. 1: Kvinner og klima, nr. 2: Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, nr. 3: Kvinners politiske deltakelse, nr. 4: Vold mot kvinner.


Last ned appen her: https://itunes.apple.com/app/id573473476

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no