Kvinnepanelets rapport 2010

Kvinnepanelet ble etablert av daværende Barne-Likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Klikk bildet for å laste ned PDF.

Når Kvinnepanelets rapport ble lansert i 2010 var det meningen at den skulle vurderes i sammenheng med Handlingsplan for likestilling 2014, og Likestillingsutvalget (også kjent som Skjeieutvalget)todelt rapport, Struktur for Likestilling og Politikk for Likestilling.

 

Du finner Likestillingsutvalgets rapporter her og handlingsplanen her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no