Kvinner og politikk

27. februar 11-13 er det nytt møte i Senter for likestillings Likestillingsforum. Tema for møtet er kvinner og politikk, og programmet ser slik ut:

11-11.45: Hvorfor er det så få kvinner i lokalpolitikken og hva kan gjøres for å få opp kvinneandelen? Presentasjon av forskning som gir svar v/May-Linda Magnussen
11.45-12.15: Lunch med mingling
12.15-13: Diskusjon: Hvordan få opp kvinneandelen i lokalpolitikken? Janne Fardal Kristoffersen, varaordfører i Lindesnes kommune, deltar i diskusjonen og deler sine erfaringer med å få flere kvinner inn i politikken. Fauzia Mohamed Hashi, kommunestyrerepresentant fra Vegårshei, kommer også.

Sted blir som tidligere Agderforsknings lokaler i Sørlandet Kunnskapspark på Gimlemoen.

Blir du med på neste møte i forumet? Meld deg på til mlm@aforsk.no innen mandag 23. februar. Velkommen!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no