Kvinner sitter i saksa

Illustrasjon: Forskningsrådet.no

Illustrasjon: Forskningsrådet.no

I samarbeid med UiS og og Høgskolen i Stord/Haugesund jobber senteret på ett prosjekt om kjønnsbalanse i akademia (se vår nyhetssak om dette her), og vi er spesielt oppmerksomme på saker som angår dette temaet.

Forskningsrådet.no kom nylig med en omtale av en ny rapport som avdekker ulikheter i forskningskarrierer basert på kjønn.

 

Les omtalen her og last ned rapporten her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no