Kvinner styrer 7 promille av Børsen

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Kvinnelige toppsjefer håndterer småpenger på Børsen. Mennene kontrollerer 99,3 prosent av verdiene.

Etter at kvoteringsloven i ASA-styrer trådte i kraft for 3,5 år siden har Norge havnet i verdenstoppen når det gjelder kvinnelige styrefolk i store selskaper. Men dette har ikke ført til et rush av kvinnelige konsernsjefer – selv om dette har vært en villet politikk fra regjeringens side en årrekke.

Aftenposten har gått gjennom alle de 220 selskapene på listene til Oslo Børs og Oslo Axess, og funnet seks kvinnenavn og 214 mannsnavn i toppsjefsstolene. Det betyr at det er menn på topp i nærmere 97,5 prosent av selskapene. Selskapene som styres av kvinner er verdt rundt 12 milliarder. Det tilsvarer rundt 7 promille av de rundt 1700 milliardene som er den totale verdien av selskapene på Oslo Børs.

Les hele saken på Aftenpostens nettsider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no