Kvinnestipend 2013

Kvinnestipend 2013

Løp og søk!

Er du kvinne mellom 18 og 30 + år? Da kan du søke Norges Bygdekvinnelags kvinnestipend!  

 

Temaet for kvinnestipendet i 2013 er knyttet til markering av Stemmerettsjubiléet og Bygdekvinnelagets motto:
"Kvinnestemmer i 100 år".

I 2013 ønsker vi derfor søknader som
1. kan knyttes til den samfunnsmessige og historiske betydningen av at norske kvinner fikk stemmerett i 1913 eller
2. løfter fram lokale pionerkvinner gjennom hundre år.

Stipendet kan brukes til tiltak og studier i Norge og utenlands.
Stipendet er på kr 40.000.- og er tiltenkt kvinner. Vi ser helst etter søkere mellom 18 og 30 år, men har du en god søknad vil vi vurdere kvinner 30+ også.  

Søknadsfrist 15. mai 2013.

Les mer om dette på bygdekvinnelagets nettsider: http://bygdekvinnelaget.no/kvinnestipend-2013-kvinnestemmer-i-100-ar

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no