Landets yngste universiteter ligger lavt på likestillingsbarometeret. Hva gjør de for å bedre på tallene?

Få kvinner på topp i Agder
May-Linda Magnussen er koordinator for likestillingsforumet ved Senter for likestilling i Agder, tilknyttet Universitetet i Agder. Der ligger kvinneandelen blant professorene på 14.6 prosent.
Hun mener den lave andelen kvinnelige professorer kan ha sammenheng med lavere andel kvinner i toppstillinger generelt i regionen.
– Her i Agder er det generelt færre kvinner som er med i styrer og sitter i ledende stillinger i arbeidslivet og politikken. Det er et regionalt problem, hevder hun.

Les hele artikkelen her
Av IDA GUDJONSSON

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no