Lansering av indikatorer på LHBTIQ-feltet i anledning PRIDE OSLO

I anledning av Oslo Pride, inviterte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 26.juni til lansering av tall- og statistikksider på LHBTIQ-feltet.

1000 Personer søkte i 2017 om å endre juridisk kjønn. Holdninger til LHBTIQ-personer har blitt mer positive, men det er fortsatt behov for kunnskap og bevisstgjøring om LHBTIQ. 1 av 5 har negative holdninger til personer som skifter mellom kjønns uttrykk. 1 av 6 menn svarer at de har flyttet seg for å skape større avstand til en homofil mann.

Sidene er de første i sitt slag, hvor eksisterende og ny tallbasert forskning om lhbtiq-personer presenteres samlet. Indikatorsettet inneholder nye nasjonale tall om holdninger til lhbtiq-personer, eksisterende forskning, og tall fra offentlig forvaltning. Sidene er et oppslagsverk for tall og statistikk om levekår til lhbtiq-personer i Norge, og et utgangspunkt for å måle utvikling i levekår og livssituasjon over tid.

Holdninger til lhbtiq-personer bedrer seg over tid, men fortsatt ser vi at en del har negative holdninger. Det er store variasjoner i holdninger basert på region, alder og kjønn. Les mer her

Lanseringen inneholdt kommentarer og innlegg fra organisasjoner på feltet. Blant annet fikk vi høre programleder Gisle A. Gjevestad Agledahl fra den norske dokumentarserien "Jævla homo", fortelle om hvordan han fikk klump i magen av offentlige kjærtegn fra kjæresten, fordi kjæresten hans er en gutt. "Når blikkene og ubehaget jeg fikk i magen i det offentlige, blir bekreftet ved tall som lanseres her i dag, som viser at 1 av 10 menn grøsser med tanken på meg og min kjæreste, så er følelsene våre reelle". Han rundet av med å si at de ny tallene gir oss den kunnskapen og bevisstheten vi trenger for å skape endringer.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne bjurstrøm benyttet anledningen til å oppfordre Norge til å følge i sporene til Verdens Helseorganisasjon (WHO) som i juni gjernet "transseksualitet" og de andre transdiagnosene fra det medisinske diagnosesystemet ICD-11 og byttet dem ut med begrepet "kjønns inkongruens". Diagnosen er nå tatt ut av kapittelet Mentale lidelser og flyttet til kapittelet for Seksuell helse. Videre påpekte hun arbeidsgiveres ansvar for å forebygge diskriminering. "Det er alvorlig at mange arbeidsplasser ikke makter å gi trygghet til sine arbeidstakere med LHBTIQ" - Hanne Bjurstrøm.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no